virtausmittari

Virtausmittari on laite, jolla mitataan putken läpi kulkevan kaasun tai nesteen virtausnopeutta tai määrää.

Esimerkkinä on esimerkiksi turbiinityyppinen virtausmittari, sähkömagneettinen virtausmittari, pyörrevirtausmittari, ultraäänivirtausmittari ja siirtymävirtausmittarit

Suurin osa niistä käytetään maakaasun ja nestevirtauksen mittaamiseen. Niitä voidaan käyttää mittaamaan tarkasti nesteitä, jotka ovat sähköä johtavia, emäksisiä ja sekoitetaan nesteiden ja kiinteiden aineiden kanssa. Niitä käytetään laajalti öljyn, kemian tekniikan, farmakologian, paperinvalmistuksen, sähkötehon, ympäristönsuojelun ja niin edelleen.

FS-P-sarja Positiivinen siirtymä (soikea vaihde) virtausmittari moottoriöljyyn / dieselöljyyn, positiivisen siirtymävirtausmittarin päätyyppi, mitataan putkistossa olevan paineen mittaus nestevirtauksen täydellä putkivirralla. Siinä on hyvä sovitus ja olennaisesti sääntelemätön mittauslämpötila, paineenvaihtelu ja asennus on helppoa.

Ladataan...