virtauskytkimen

Periaatteessa virtauksen jakokytkin voidaan karkeasti jakaa mekaaniseen virtauskytkimeen ja elektroniseen virtauskytkimeen.

Mekaaninen periaate on mela-tyyppi, turbiinityyppi, männän tyyppi, painovoima jne.

Elektroninen periaate sisältää lämpövirtakytkimen, sähkömagneettisen virtakytkimen, ultraäänikytkimen anturin ja vastaavan.

Virtauskytkin käynnistää työn, kun vesi virtaa, ja se irrotetaan, kun vettä tai vesipulaa ei ole, mikä merkitsee kytkentätoimintoa ja hälytyksen toteuttamista. Yleensä on kaksi johtoa, toinen johdin on kytketty virtalähteeseen ja toinen johto on kytketty ohjaimeen tai hälytykseen.