painemittari

Paineen mittaus on nesteen (neste tai kaasu) pinnalla levitetyn voiman analyysi. Paine mitataan tyypillisesti voimayksiköissä pinta-alan yksikköä kohden.

Paineen ja tyhjiön mittaamiseen on kehitetty monia tekniikoita. Paineen mittaamiseen ja esittämiseen käytettävät instrumentit integroidussa yksikössä kutsutaan painemittareiksi tai tyhjiömittareiksi. Manometri on hyvä esimerkki, koska se käyttää nestemäisen pylvään, joka mittaa ja ilmaisee painetta. Samoin laajalti käytetty Bourdon-mittari on mekaaninen laite, joka sekä mittaa että osoittaa ja on luultavasti tunnetuin tyyppi mittari.

Tyhjiömittari on painemittari, jota käytetään mittaamaan paineita, jotka ovat alhaisempia kuin ympäristön ilmakehän paine, joka on asetettu nollapisteenä, negatiivisissa arvoissa (esim. -15 psig tai -760 mmHg vastaa koko tyhjiötä). Useimmat mittarit mittaavat painea suhteessa ilmakehän paineeseen nollapisteenä, joten tätä lukemaa kutsutaan yksinkertaisesti "mittaripaineeksi". Kuitenkin kaiken tyhjiön suurempi arvo on teknisesti painetta. Hyvin tarkat lukemat, erityisesti erittäin alhaisissa paineissa, voidaan käyttää mittaria, joka käyttää kokonaispainetta nollapisteenä, antaen paineenlukemista absoluuttisessa asteikossa.